Skip to main content

Serve strong.
Dig Fierce.
Spike hard.
Tectum Achel

Gedragscode

Afspraken
Mensen maken overal onderlinge afspraken: thuis, op school of op het werk, en dus waarom ook niet bij TECTUM ACHEL.

Zonder degelijke afspraken wordt het waarschijnlijk snel een wanorde. De afspraken of “spelregels” zijn er niet voor niets. Iedereen weet hierdoor wat wél en wat níet kan. Bovendien kan en mag men elkaar op deze afspraken/spelregels wijzen, een soort sociale controle zeg maar.
Deze afspraken/spelregels zijn opgesteld zodat iedereen binnen de club weet hoe hij/zij zich moet gedragen en wat we van elkaar mogen verwachten. Spelen bij TECTUM ACHEL betekent dat je hiermee instemt en dat je je eraan houdt.
 

Omgangsvormen voor iedereen

  • Tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, hebben we respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers/coaches, ouders en publiek.
  • Iedere speler/speelster neemt in de mate van het mogelijke steeds deel aan alle sportieve en extra-sportieve organisaties van de club. Een afwezigheid kan enkel mits een goede verantwoording en wordt steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer of coach meegedeeld.
  • Als er geen begeleiding in de buurt is, is de kapitein van het team verantwoordelijk voor de groep. De andere teamleden luisteren naar hem/haar en volgen zijn/haar aanwijzingen op.
  • Het is niet toegestaan om trainingen bij te wonen van andere clubs vóór het einde van de competitie bereikt is. Uitzonderingen kunnen uitsluitend door het bestuur worden gegeven.
  • Iedereen werkt mee aan de goede sfeer in de ploeg en de club.

Wat doen onze Federatie-API’s?

Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT ER OVER! Neem contact op met Jade Bernaerts

jade.bernaerts@tectum-achel.be

Lees meer op Volley Vlaanderen.